Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem ogrodzagrosze.pl prowadzonym przez zkółka Drzewek i Krzewów Łukasz Maciocha, woj. LUBELSKIE, pow. biłgorajski, gm. Aleksandrów, miejsc. Aleksandrów Pierwszy, nr 36A, 23-408, poczta Aleksandrów, NIP: 9182174525

 

1. Sposób złożenia zamówienia

1) Klientami Sklepu Internetowego mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

2) Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego towarów oraz składania zamówień, niezbędny jest:

a) komputer, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

2. a)  Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient zawiera umowę sprzedaży/kupna wybranego produktu/towaru.

2. b) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji stanowi zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

4. Wszystkie produkty/towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt/towar wystawia się paragon lub fakturę VAT.

6. Zamówienia w Sklepie Internetowym są możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny -na dobę, a realizowane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

7. Zamówiony produkt/towar dostarcza się za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

8. Każdy Klient może zamówić produkt/towar ze Sklepu Internetowego i odebrać zamówienie również osobiście w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedającego, czyli w Szkółka Drzewek i Krzewów Łukasz Maciocha, Aleksandrów Pierwszy 36a, 23-408 Aleksandrów . W takim przypadku sprzedaż produktu/towaru nie obejmuje ceny dostawy. Przed odbiorem osobistym prosimy o kontakt telefoniczny.

9. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru produktów/towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i ustalenie szczegółów zamówienia, w szczególności: ilości produktów/towarów, danych Klienta, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności itp., podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów/towarów, składających się na jedno zamówienie, Sklep Internetowy może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

11. Czas realizacji zamówienia łącznie z przesyłką wynosi od 1 do 3 dni. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu.

12. Rękojmia oznacza odpowiedzialność sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub wadą prawną zakupionego towaru. Klient może żądać od sprzedawcy:

  • bezpłatnej naprawy,
  • wymiany towaru na nowy,
  • obniżenia lub zwrotu ceny.

Podstawą reklamacji będzie potwierdzenie zakupu, czyli paragon, faktura VAT lub umowa. Dopuszczalne jest również potwierdzenie sprzedaży poprzez wydruk z karty płatniczej. Paragon ani oryginalne opakowanie nie jest niezbędne przy składaniu reklamacji.

Rękojmia uwzględnia wady:

  • fizyczne (niezgodność towaru z umową) oraz prawne (towar nie należy do sprzedawcy) - sprzedaż towarów.

Sprzedawca za towar odpowiada przez dwa lata od dnia wydania rzeczy klientowi. Po upływie tego czasu klient może reklamować produkt tylko, jeśli w dalszym ciągu obowiązuje na niego gwarancja. Jeśli klient zgłosi reklamację w ciągu roku, to domniemuje się, że rzecz posiadała wadę w dniu nabycia i kupujący nie musi udowadniać istnienia winy. Klient na złożenie reklamacji ma jeden rok od dnia wykrycia wady.

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Ten okres to czas na zapoznanie się ze złożoną reklamacją i poinformowanie o możliwościach jej rozstrzygnięcia. Po upływie tego terminu i braku odpowiedzi ze strony sprzedawcy uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

13. Reklamować można każdy towar, który jest niezgodny z umową. Obniżenie ceny towaru z powodu promocji lub wyprzedaży nie wyklucza możliwości reklamowania go. Został kupiony jako pełnowartościowy, bez wad, tyle że okazyjnie, bo taniej.

Nie są objęte gwarancją/reklamacją/zwrotem uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja/reklamacja/zwrot nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

13. GWARANCJA: Jeśli sprzedawany produkt objęty jest gwarancją producenta lub importera, jej zakres potwierdza dokument gwarancyjny. W przypadku produktów objętych gwarancją, w opisie Oferty umieszczono informacje o treści i sposobie gwarancji, którą objęty jest sprzedawany produkt. Jeżeli klient  chce skorzystać z przysługujących mu uprawnień dotyczących reklamacji produktu z tytułu gwarancji, może zgłosić reklamację powołując się na nią w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z gwarantem (co w określonych sytuacjach może przyspieszyć proces reklamacji). 

14. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres:

Szkółka Drzewek i Krzewów Łukasz Maciocha

Aleksandrów Pierwszy 36a

23-408 Aleksandrów 

 

15. Ceny produktów/towarów podanych na stronie Sklepu Internetowego odpowiadają faktycznym stanem produktów/towarów.

16. Produkty będące rękodziełem sprzedawane w Sklepie Internetowym są starannie wykonywane i zdobione ręcznie. Jednak mogą wystąpić drobne różnice w ich wyglądzie.

17. Cena produktu/towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki produktu/towaru do Klienta. Do ceny produktu/towaru doliczany jest koszt przesyłki, który zostanie wskazany Klientowi przed potwierdzeniem złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia produktu/towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.

18. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu/towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy, jeśli termin nie przekracza 14 dni. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez Sklep Internetowy jest nadanie paczki z dopiskiem REKLAMACJA. Przesyłki, bez dopisku REKLAMACJA, nie będą przyjmowane przez nasz Sklep Internetowy. Po uzgodnieniu ze Sprzedającym. Zwracany w tym trybie produkt/towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu/towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany produkt/towar należy odesłać na własny koszt, w terminie 14 dni na adres Szkółka Drzewek i Krzewów Łukasz Maciocha, Aleksandrów Pierwszy 36a, 23-408 Aleksandrów . W ciągu 7 dni roboczych, Sklep Internetowy dokona analizy produktu/towaru, a następnie dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

19. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

20. Sklep Internetowy informuje o możliwości obsługi wszystkich kart płatniczych, którymi można realizować płatność.

21. a) Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

21. b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

22. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

23. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

24. Wszystkie produkty/towary, ich opisy oraz przedstawione zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, używane są w celach marketingowych oraz informacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

25. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.

26. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest  Szkółka Drzewek i Krzewów Łukasz Maciocha, Aleksandrów Pierwszy 36a, 23-408 Aleksandrów . Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

27. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e–mail do zrealizowanie zamówienia.

28. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony  Danych Osobowych.

29. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprzedaży  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

30.  Szkółka Drzewek i Krzewów Łukasz Maciocha, Aleksandrów Pierwszy 36a, 23-408 Aleksandrów  jako Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, marketingowych oraz zmiany polityki organizacyjnej i technicznej.

31. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl